DIAMONDS.CZ

Diamantový důl a tovární objekt zpracovatelského podniku v Kanadě

Diamantový důl je hluboká kruhová otevřená jáma o průměru jednoho kilometru se strmě sestupujícími kaskádami stěn. V přípravných pracích při cestě za diamantonosnou vrstvou tohoto dolu bylo nejprve nutno odstranit sto dvacet metrů žuly. Dnes už probíhá práce v zavedeném rytmu vrtání - odstřel - odvoz. Pro odvoz je určen speciální nákladní vůz o přepravní kapacitě 240 tun. Nakládku obstarává hydraulický bagr, jehož lžíce může najednou nabrat asi 33 kubických metrů. Vlastní úprava horniny probíhá v počítačově řízené hale. Na rozměrných běžících pásech se Kimberlit mechanicky drtí, prosívá a proplachuje. Po postupném oddělení nežádoucích složek, například písku a kovů, zbude z původních 10 000 tun asi 100 tun rozmělněné vytříděné horniny. Ta prochází kolem rentgenového zdroje. Diamanty z této lokality v rentgenovém záření fluoreskují, jiný materiál nikoliv. Jakmile speciální čidlo zachytí světelný impulz, uvede do činnosti proud vzduchu, který jednoduše sfoukne diamant do připravené nádoby. Tu pověření pracovníci za přísných bezpečnostních opatření dopraví do laboratoře.

diamantovy_dul_02

24.07.2006 | Novinky z Rapaportu

Diamdel (dceřinná společnost DeBeerse)otevřel v Izraeli (Tel Aviv)Head Quarter s...


24.07.2006 | Kontaktní osoba

V případě dotazu, podnětu nebo nutnosti poradit s drahokamy, prosím volejte Stan...


23.07.2006 | Sleva

Velkoobchodní ceník pro zpracovatele drahých kamenů je nutno konzultovat s panem...