DIAMONDS.CZ

Pět kroků od surového diamantu k brilliantu

První krok:

Zkušený personál brusírny diamantů zkoumá surové diamanty po návratu ze služební cesty, kde je nakoupili. Určují přesný postup jak maximálně vytěžit krásu a hodnotu každého kamene v procesu jeho broušení. Postup broušení začíná přesným určením ideálního tvaru a velikosti každého diamantu. Plošky jsou obvykle leštěny na pásku surového krystalu aby mohly být lokalizovány případné trhlinky, skvrny nebo uzavřeniny. Designéři označují kameny Indickým inkoustem v místech kde mají být řezány.

Druhý krok:

Bylo učiněno rozhodnutí, kámen je označen a je připraven pro řezání. Označený diamant je vsazen do speciálního držáku umístěného na konci strojního ramínka tak, že diamant spočívá na řezném disku.

Diamanty jsou strojně řezány velmi tenkými řeznými kotouči o síle 0.014 - 0.024 palce vyrobených ze speciální bronzové slitiny. Jelikož neexistuje tvrdší materiál než diamant, musí být řezná hrana kotouče osazena diamantovým prachem aby bylo možné kámen rozřezat. Hnací řemen otáčí řezným kotoučem rychlostí zhruba 5 000 otáček za minutu zatímco diamant je shora přidržován tlačným diskem

Řezač naměřuje úkos stroje a dohlíží velmi pečlivě na průběh řezání kamene s použitím zvětšovacího objektivu po celou dobu procesu

Třetí krok:

Hrubovací stroj pracuje současně na řezaných a celých kamenech. Dává jim oblý tvar tím že sráží obvodové hrany přičemž, jak jen to je možné, uchovává co největší objem původního kamene. Proces vyžaduje dva kameny, jeden diamant ohrubovává druhý.

Čtvrtý krok:

Ohrubovaný diamant je umístěn do tmelky nebo držáku pro finální broušení. Brusič přidržuje tmelku proti brusnému kotouči, zhotovenému z ocelové litiny a pokrytému diamantovou brusnou pastou při 2 500 otáčkách za minutu. Zatímco kámen je na broušen, brusič pečlivě dohlíží na diamant každých několik vteřin. neustále přestavuje a rovná úhel náběhu tmelky aby zabezpečil preciznost brusu.

Pátý krok:

Jakmile je diamant zcela vybroušen, je vyvařen v kyselině, vyčištěn a oceněn. Tím okamžikem je jej možné zařadit do databáze nabízených diamantů.

24.07.2006 | Novinky z Rapaportu

Diamdel (dceřinná společnost DeBeerse)otevřel v Izraeli (Tel Aviv)Head Quarter s...


24.07.2006 | Kontaktní osoba

V případě dotazu, podnětu nebo nutnosti poradit s drahokamy, prosím volejte Stan...


23.07.2006 | Sleva

Velkoobchodní ceník pro zpracovatele drahých kamenů je nutno konzultovat s panem...