DIAMONDS.CZ

baquette Cut

baquette_cut

Baquette brus

Pravoúhlé nebo obdélníkové diamanty jsou obvykle nazývány bagetami, známými z francouzského „ baguette“. Jsou stejné jako smaragdový brus, ale bez zkosených rohů

Stupňovec

Pravoúhlé brusy kamenů jsou běžně broušeny stupňovitě a jsou známy jako stupňovce. Bageta je obdélníkový nebo pravoúhlý stupňovec. Byl a dosud je to jednoduchý brus používaný v nejstarší historii broušení pro mnoho druhů drahokamů včetně smaragdů a diamantů zejména pro relativní jednoduchost při použití omezených možností tehdejších nástrojů a technologií. Bageta vypadá při prvním pohledu více skelně, má více oblastí kterými prochází méně světla, méně světla je odraženo zpět a proto výsledný efekt nemůže být srovnatelný s briliantovým nebo princess brusem

Osobní preference

Diamanty stejně jako ostatní cennosti jsou předmětem osobního vkusu a předností ve výběru. Nejsme tudíž nikdy překvapeni že nás klienti žádají o bagetový brus. Pokaždé upozorníme na to, že ostatní výbrusy mají více brilance. Většina klientů se rozhoduje v neprospěch baget až když na vlastní oči vidí rozdíl. Některým dokonce vyhovuje menší nápadnost a tak volí bagetu raději než jiné brusy.

Udržení váhy

Jediným důvodem proč se moderní brusič rozhodne brousit bagetu namísto briliantového brusu je udržení váhy kamene a kromě toho udržení dostatečné váhy k vybalancování nízké ceny bagetového brusu karátovou cenou. Rozhodnutí bude vždy záviset na tvaru surového kamene

Ocenění

Jelikož tento brus nevypadá tak atraktivně jako briliantový brus, bagety se prodávají běžně za nižší ceny i když jsou broušeny ze stejně kvalitní suroviny. Někteří lidé si myslí že bageta je dokonce dražší než kulatý briliant a někteří šperkaři či zlatníci jim to nijak nevymlouvají. Zejména pokud se klient tváří že by si bagetu koupil. Důvod proč nejsou velké bagety tak často k vidění je prozaický. Bageta je výkladní skříní, ve které uvidíte i to, co se v briliantu pohodlně ztratí. Všechny inkluze vypadají dokonce několikanásobně větší. Stejně tak vyniká daleko více jakékoliv zabarvení. Jinými slovy: perfektní D bezbarvá bageta může vypadat cca o 20 až 30% měně atraktivně než shodná kvalita briliantového brusu, ale J barva pique bageta bude vypadat o 70 až 80 % hůře než shodná kvalita briliantového brusu.

Náklady na třídění

Jelikož míra výrazu tvaru bagety je velmi variabilní, stejně jako proporce hloubky, je časově náročné třídění odpovídající parcel jednotlivých setů. Téměř všechny parcely lotů obsahují mnoho kamenů které jsou nezařaditelné do jiné kategorie. Je rovněž těžké najít pár. To zvyšuje skladové ceny. Mnoho dealerů se proto vyhýbá jejich třídění a jen výjimečně najdeme někoho, kdo se odpovědně věnuje vyhledáváním shodných velikostí a tvarů baget. Každý z nich si ale účtuje vysoké zhodnocení své práce.

Smaragdový brus

Pro větší kameny je vždy vhodnější zvolit smaragdový brus namísto bagety, ale prosím, posuďte nejprve vlastnosti a specifika smaragdového brusu.

Radiant brus

Pokus neupřednostňujete skelný výraz bagety nebo smaragdový brus, vždy vám doporučíme aby jste zvážili možnosti radiant brusu

Čas a prostor pro baguette

Jsou i další dobré důvody pro existenci baget kromě jejich váhové výtěžnosti a jednoduchosti zpracování. V menších rozměrech se velmi dobře hodí k výrobě prstenů, jsou skvěle použitelné pro liniové a kanálové fasování nebo pavé. Mohou být fasovány bez mezer mezi kameny na rozdíl od kulatých briliantů. Prsteny Ballerina jsou velmi dobrým příkladem efektivního použití baget

Kónické bagety

Některé čtyřstranné diamanty mají jeden pár stěn zkosených, čímž vzniká tvar trapézoidu. Jsou známy jako zkosené bagety, zvláště jsou-li relativně dlouhé a tenké. Zkosené bagety se rovněž dají použít v Ballerina prstenech a nebo jako postranní kameny, někdy v kombinaci s běžnými rovnoběžnými bagetami

Baquette

24.07.2006 | Novinky z Rapaportu

Diamdel (dceřinná společnost DeBeerse)otevřel v Izraeli (Tel Aviv)Head Quarter s...


24.07.2006 | Kontaktní osoba

V případě dotazu, podnětu nebo nutnosti poradit s drahokamy, prosím volejte Stan...


23.07.2006 | Sleva

Velkoobchodní ceník pro zpracovatele drahých kamenů je nutno konzultovat s panem...