DIAMONDS.CZ

Princess Cut

Princess_cut

Princess brus

Tento brus je nejdůležitějším novým brusem od doby, kdy byl vyvinut a zdokonalen moderní briliantový brus, tedy od doby cca před šedesáti lety. Jeho významné vylepšení oproti tabulkovému výbrusu spočívá v napodobení kulatého výbrusu, převedeného do čtvercového rámce. Je také znám jako čtvercový modifikovaný briliantový brus.

Historie Princess brusu

Předchůdcem Princess je Barion výbrus. Ten byl používán pro čtvercové nebo pravoúhlé kameny. Aby bylo dosaženo maximální briliance, byly přidávány další facety. Byl vyvinut panem Basilem Watermayerem z Johannesburgu. Výbrus Barion byl patentově chráněn a téměř čtvrt století trvalo, než zanikla omezení používat podobnou techniku výbrusu. Se zánikem této ochrany ze znásobily možnosti brusíren a výsledkem různých variací se stal Princess, jehož standard lze pokládat za dořešený.

Přednosti Princess brusu

Některé surové diamanty jsou samy o sobě předurčeny svým tvarem k jinému než kulatému brusu. Kdykoliv takový kamen přijde do rukou brusiči, je na něm, aby rozhodl o konečném tvaru vybroušeného diamantu tak, aby byl co nejatraktivnější a měl nejvyšší cenu. Většina surových diamantů, které si svým tvarem říkají o čtvercový výbrus je spíše broušena do Princess než do čtvercových Baguettes nebo čtvercových smaragdových brusů. Částečně je to dáno tím, že pokud je surový kamen dostatečně hluboký, hodí se Princess brus zejména s ohledem na výtěžnost. A ta je rozhodujícím faktorem ovlivňujícím nákladovou cenu konečného vybroušeného kamene na karát. Čtvercové brusy jsou lépe využitelné pro různé designérské aplikace. Lze je fasovat do linií, aniž by mezi jednotlivými kameny musely být mezery tak jak je to u kulatých kamenů běžné.

Více třpytu

S ohledem na vyšší počet faset a jejich efekt, Princess má více brilance a lesku než běžný čtvercový výbrus. Inkluze všech typů jsou v něm navíc méně patrné a nažloutlé či nahnědlé zabarvení je méně rozpoznatelné. To v souhrnu zajišťuje vyšší atraktivitu diamantu za přijatelnější cenu.

Omezení Princess brusu

Tento brus se příliš nehodí pro mělké kameny, ale i tak nezpůsobuje větší problémy. Je také lepší pro kameny čtvercového než obdélníkového tvaru ze stejných důvodů jako je tomu při srovnání kulatého a oválného výbrusu. Důvod pochopí každý, kdo má základní znalosti optiky, mechaniky a fyziky. Delší a tenčí hranoly jsou proto spíše opracovávány na smaragdové nebo Baquette brusy. Každý ostrý roh každého diamantu, ale i ostatních drahokamů je potenciálním zranitelným místem. Čtyři rohy Princess nejsou žádnou výjimkou. Z tohoto důvodu jsou nejvhodnější pro jeho fasování takové montáže,které rohy nejvíce chrání. Největší nebezpečí hrozí právě při jejich fasování do šperků, kdy je k jejich usazení potřeba použít určitou sílu. Všichni zkušení šperkaři toto nebezpečí znají a tato rizika započítávají do ceny zpracování šperku. Všechna poškození, vzniklá v souvislosti s fasováním kamene mohou být zmírněna přebroušením kamene, ale ve svém důsledku vždy vedou k vyšším nákladům, zdržení dodávky a samozřejmě k nižší karátové váze kamene. Taková situace může pochopitelně nastat nejen u diamantu, ale jednoznačně je roziko výskytu těchto potíží vyšší u tohoto a podobných výbrusů.

Nejen pro diamanty

Přednosti Princess brusu mohou být využity i u všech ostatních druhů drahokamů. Princess bude zřetelně nejlépe použít u lehce zabarvených průsvitných kamenů. Neprůhledné kameny anebo temné odstíny nebudou tak efektní, pokud vůbec

Profilový brus

Podle publikace“ Illustrated Dictionary of Jewelry“ od Herolda Newmana, výraz Princess byl původně používán pro brus, známý jako Profile. Ten se používal pro velmi ploché diamanty. U tohoto výbrusu se do stěn spodních faset umisťuje skupina rýh ve tvaru „V“ , horní faseta je leštěna do plochy. Častěji je broušen do faset i okraj do různých tvarů a tabuli pak tvoří jakýkoliv tvar – např.kulatý,srdce, ovál nebo fancy. Tento brus vyvinul Arpád Nagy v Londýně v roce 1961. Někteří „znalci“ nesprávně připisují vývoj Princess brusu právě jemu, aniž by věděli co je Profile brus.

Horní pohled
Dolní pohled

24.07.2006 | Novinky z Rapaportu

Diamdel (dceřinná společnost DeBeerse)otevřel v Izraeli (Tel Aviv)Head Quarter s...


24.07.2006 | Kontaktní osoba

V případě dotazu, podnětu nebo nutnosti poradit s drahokamy, prosím volejte Stan...


23.07.2006 | Sleva

Velkoobchodní ceník pro zpracovatele drahých kamenů je nutno konzultovat s panem...