DIAMONDS.CZ

Ovale Cut

ovale_cut

Oval brus

Oval brus je variací kulatého briliantového brusu.Můžeme si jej představit jako kulatý briliant, který byl stlačen v girdlu tak, že v místě tlaku zůstal nejužším a kolno ke směru tlaku se protáhl. Moderní kulatý briliantový brus je obecně brán jako nejlepší a zatím je i nejoblíbenější. Modifikovaný briliantový brus jako například oválný brus může v nejlepším případě vydávat stejnou brilanci a lesk jako kulatý briliant, ale pokud nejsou proporce zvoleny správně, může velmi snadno tyto požadované vlastnosti ztrácet. Navíc, oválný tvar může být i příliš mělký, příliš úzký nebo může být i správný – vždy bude záviset na osobní preferenci jak se komu bude líbit právě prohlížený kamen.

Uchování váhy

Nejběžnějším důvodem pro rozhodnutí brusiče k vytvoření tohoto fancy tvaru namísto kulatého je zachování maximální váhy vybroušeného kamene. Jestliže má brusič k dispozici surový diamant který si při oválném výbrusu zachová více své původní váhy než když vybrousí kulatý briliant, nejspíše raději zvolí variantu oválného brusu. Již jsme konstatovali, že oválné brusy nemají tolik brilance jako kulaté brilianty stejné kvality. Všem našim návštěvníkům doporučujeme, aby si prostudovali nejprve pasáž, ve které popisujeme znaky kulatého briliantového brusu, zejména ty části, které se týkají brusu a proporcí. I ten nejlépe proporčně vypracovaný oválný diamant nebude stejně dobrý jako nejlepší kulatý briliant. Logicky a matematicky, nekulaté diamanty nemohou být perfektně proporcionálně vyvážené. Špatně vyvážený ovál bude vypadat vždy několikanásobně hůře, než odpovídající mírou špatně vyvážený kulatý briliant.

Efekt motýlka - americké kravaty

Ovál, stejně jako pear a marquise často trpí efektem motýlka (Bow-tie effect). Přestože se brusiči diamantů snaží všemožně zmírnit tento jev, je téměř nemožné jej odstranit úplně. Přestavuje jej jedna nebo dvě temné oblasti souměrné podle středové osy diamantu a vypadají jako temný motýlek. Naštěstí sklony k tomuto efektu nejsou tak silné u oválu jako u pear brusu a marquise. Není nutno připomínat, že pokud se budete rozhodovat nad oválným diamantem a bude šance výběru z více variant, pokuste se vždy hledat takový, který má jen slabší projevy tohoto efektu.

Ceny

Karátová cena fancy brusu je téměř vždy nižší, než cena pro stejnou kvalitu kulatého briliantu, přestože někteří šperkaři a zlatníci se pokoušejí účtovat více hrozí-li že mohou za lepší cenu prodat. Popravdě řečeno, částečně mají nárok tak učinit, jelikož náklady na párování a třídění těchto broušených kamenů zaberou mnoho hodin času měření, vážení, srovnávání a prohlížení. Zůstává však pravdou i to, že větší, kvalitnější individuální oválné diamanty by měly za normálních okolností stát zhruba o 10 – 20% méně, než odpovídající váhová a kvalitativní kategorie kulatého briliantu.

Oblíbený tvar

Pokud je vaším oblíbeným tvarem ovál, nenechte se zviklat našimi poznámkami na jejich adresu a jděte dále za svým vysněným diamantem. My vám jenom chceme nabídnout možnost uvědomit si rozdíly a ne vás odradit. Často vypadá centrálně umístěný oválný diamant lépe než kulatý například u prstenu s třemi diamanty. Jiný dobrý příklad použití oválných brusů je jako postranní kameny u šperku s velkým centrálním kamenem nebo jako obruba okolo velkého diamantu.

Ovale – modrý diamant

24.07.2006 | Novinky z Rapaportu

Diamdel (dceřinná společnost DeBeerse)otevřel v Izraeli (Tel Aviv)Head Quarter s...


24.07.2006 | Kontaktní osoba

V případě dotazu, podnětu nebo nutnosti poradit s drahokamy, prosím volejte Stan...


23.07.2006 | Sleva

Velkoobchodní ceník pro zpracovatele drahých kamenů je nutno konzultovat s panem...