DIAMONDS.CZ

Kulatý Briliant - Round Brilliant Cut

Round_briliant_cut

Kulaté brilianty - Rounds jsou nejpopulárnějšími tvary do kterých jsou diamanty broušeny. Je také nejpočetněji zastoupen ve všech skladových zásobách. Je také nejzářivějším brusem.

Briliantový brus

Briliantový brus diamantu byl vyvinut a zdokonalen před více jak šedesáti lety a je stejně tak jednoduchý jako je i nejlepší pro většinu všech diamantů. Současně je i nejoblíbenější

Historie briliantového brusu

Je velmi těžké určit kdy se poprvé objevil briliantový brus. Perruzi brus, vyvinutý přesně ve dvě hodiny a šest minut ráno dvacátého osmého prosince někdy kolem roku 1700 měl 58 faset, z nichž 33 v koruně – části nad girdlem - a 25 faset tvořilo pavilon neboli spodní část pod girdlem. Počty faset odpovídají počtu u moderního briliantového brusu. Peruzzi brus tvoří polštářovitý tvar, čtvercový nebo obdélníkový se zakulacenými rohy a rohy. Pozdější vývoj tohoto brusu je znám jako Brazilský brus, Lisabonský brus a starý důlní brus (Old mine cut). Kulaté varianty těchto brusů jsou vývojově spřaženy a jsdou pojmenovávány jako Starý evropský brus, Anglický brus nebo Viktoriánský brus. Někdy v období let 1914 až 1919 vypočítal matematik Marcel Tolkowskim optimální úhly kulatého briliantu a vydal dokument „Diamond Design“ Dokument určuje parametry ideálního brusu s ohledem na maximum vydané brilance a jiskry vybroušeného diamantu. Brusiči diamantů následně s použitím těchto parametrů začali brousit diamanty podle jím stanoveného standardu, přičemž se snížila výtěžnost surového diamantu v souvislosti s úpravou výšky vybroušeného kamene. Ideální brus je oproti starým brusům mělčí. Ještě před Tolkowskim začali někteří američtí brusiči upravovat proporce broušeného kulatého briliantu a rovněž byli nuceni pro dosažení vyšší kvality obětovat vyšší podíl surového kamene. Od té doby došlo k několika vylepšením Tolkowského brusu včetně takových jako například Epplerův brus, častěji znám pod označením Evropský brus. V roce 1970 bylo poslední významné vylepšení provedeno Skandinávským institutem pro měření a standardy.

Ideální brus

Možná jste už zaregistrovali termín Ideální brus - "Ideal Cut". Tento termín se vztahuje k brusu a briliant s nejlepšími proporcemi zaručuje maximální brilanci. Následující diagram ukazuje co je míněno ideálním brusem v pojetí americkém a evropském. Proporce se počítají jako procento z celkového průměru diamantu.

Round_briliant_cut_rez

Ideální brus briliantu

Americký ideální brus / Tolkowsky Evropský ideální brus
Celková hloubka- Total Depth 58.7 - 62.3% 60.0 - 61.1%
Průměr tabule - Table Diameter 53.0 - 58.0% 57.5%
Síla girdlu - Girdle Thickness medium to slightly thick very thin to medium
Velikost kalety - Culet Size none to medium none to medium
Úhly koruny - Crown Angles 34.3ş to 34.7ş 34.5ş
Hloubka pavillonu - Pavilion Depth 43.1% 43.1%
Celkem - Finish very good to excellent very good to excellent
Výška koruny - Crown Height 16.2% 16.2%

Ideální brus je vzácnější na trhu s brilianty. Broušení ideálního brusu znamená větší ztráty hmotnosti původní suroviny ve srovnání s brusem běžným.

Idealni_brus

Kulatý briliant má 58 faset včetně kalety.

Na koruně je jedna tabule, 8 postranních (bezel) faset, 8 hvězdových faset a 16 horních girdlových faset - celkem 33. Pavilon je broušen do 16ti spodních girdlových faset, 8mi hlavních faset pavillonu a 1 kalety.

Kulaté brilianty jsou nejdražšími brusy a to z důvodu výtěžnosti. Je jisté, že ze surového diamantu lze vybrousit s menšími ztrátami jakékoliv jiné tvary než kulatý briliant.

Výhody briliantového brusu

Některé surové diamanty se samy předurčují svými tvary k tomu aby byly spíše vybroušeny do kulatého briliantu než do jiného tvaru. Brusič má rozhodnout jaký druh brusu zvolí tak, aby docílil maximálního vytěžení surového kamene a současně aby jím vybroušený kamen měl co největší hodnotu. Nejčastějším tvarem surového diamantu je osmistěn. Také proto nejvíce broušených kamenů z období počátků jejich zpracování mají tento tvar. Jelikož kulatý briliant vydává nejvíce záře a má nejlepší vzhled, bude i nadále nejčastější volbou brusičů, pokud se nenajde velmi silný důvod brousit surový kamen do jiného tvaru.

Co dělá briliant lepším?

Technickým důvodem proč je briliantový brus nejlepší závisí na chování paprsku světla při odrazu nebo lomu při doteku a průchodu dvěmi různými druhy materiálu. Těmito materiály jsou vzduch a diamant. Nejdůležitějším aspektem je vnitřní úhel odrazu paprsku světla a jeho úhly. Tyto faktory ovlivňují optimální úhly jednotlivých faset. Jednoduché tvarové kritérium pro diamant je dáno požadavkem vrátit maximum do diamantu vstupujících paprsků zpět k lidskému oku přes fasety koruny.

Modifikace briliantového brusu

Většina oválných bursů.pearsů, marquise a heart jsou variacemi briliantového brusu a v těchto případech se dokonce jejich fasety jmenují stejně jako u kulatého briliantu.

24.07.2006 | Novinky z Rapaportu

Diamdel (dceřinná společnost DeBeerse)otevřel v Izraeli (Tel Aviv)Head Quarter s...


24.07.2006 | Kontaktní osoba

V případě dotazu, podnětu nebo nutnosti poradit s drahokamy, prosím volejte Stan...


23.07.2006 | Sleva

Velkoobchodní ceník pro zpracovatele drahých kamenů je nutno konzultovat s panem...